GVR UHC

Πάρτε μέρος στον ανεπίσημο διαγωνισμό offline χρονομετρήσεων GVR UHC της ομάδας μας, ο οποίος είναι ανοιχτός σε όλους. Είναι επίσης ο ιδανικός τρόπος να συγκρίνετε τους χρόνους σας με αυτούς των μελών της GVR σε διάφορους συνδυασμούς αυτοκινήτων/πιστών.

Αυτοματοποιήσαμε πλήρως το σύστημα κατάθεσης χρονομετρημένων επαναλήψεων, καθώς επίσης και το σύστημα προβολής της κατάταξης σε κάθε συνδυασμό πίστας/αυτοκινήτου. Μπορείτε πια να καταθέτετε χρόνους και να βλέπετε αμέσως τα αποτελέσματα μέσω της κεντρικής σελίδα του GVRteam UHC

Σημαντική πληροφορία για το patch Y!

Όλοι οι μέχρι τώρα κατετεθειμένοι χρόνοι σβήστηκαν και όλα τα combos στο σύστημα μηδενίστηκαν προκειμένου να αρχίσει η κατάθεση χρόνων με το τελευταίο patch του LFS, το Y. Καθώς η μηχανή φυσικής και μερικές πίστες έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά, ακολουθώντας κι εμείς στη GVRteam τα πρότυπα του LFSworld, μηδενίσαμε τους χρόνους που είχαν κατατεθεί με τις προηγούμενες εκδόσεις του LFS, καθώς δεν ήταν συμβατοί με τα τωρινά δεδομένα. Το σύστημα έχει πλέον ενημερωθεί για το patch Y, και λειτουργεί κανονικά. Ευχόμαστε καλά ρεκόρ!

Τι είναι το GVR Unofficial Hotlap Competition (GVR UHC);

Είναι ένας ανεπίσημος, offline, hotlap διαγωνισμός της GVR βασισμένος στον εξομοιωτή Live For Speed και είναι ανοιχτός σε όλους ανεξαιρέτως (demo, S1 και S2 χρήστες, μέλη και μη μέλη της GVR… κανείς δεν ελέγχει τι είδους χρήστης είστε, εμάς μας ενδιαφέρουν μονάχα οι χρόνοι σας). Απλά καταχωρείτε την επανάληψη του ταχύτερου γύρου σας σε οποιονδήποτε συνδυασμό πίστας/αυτοκινήτου (αρχείο spr).

Tο GVR UHC δεν είναι μόνο ένας πλήρης και διαχρονικός πλέον offline διαγωνισμός, αλλά είναι και ένας πολύ ωραίος τρόπος για όσα παιδιά πρωτομπαίνουν στον κόσμο του LFS να συγκρίνουν τους χρόνους τους με αυτούς της GVRteam. Και αν το LFS World περιλαμβάνει την Παγκόσμια Κατάταξη του LFS, η GVRteam περιλαμβάνει πια την Πανελλήνια Κατάταξη του LFS!

Πως βαθμολογούμαι;

Για κάθε συνδυασμό πίστας/αυτοκινήτου (combo), o καλύτερος χρόνος βαθμολογείται με 100 βαθμούς (άριστα) ενώ χρόνοι που ξεπερνούν το 120% του καλύτερου δεν βαθμολογούνται καθόλου. Η συγκεντρωτική βαθμολογία κάθε οδηγού αποτελείται από το άθροισμα των βαθμών του στα combos που έχει καταθέσει, διαιρούμενο με τον μέγιστο δυνατό αριθμό συνδυασμών που διαθέτει το LFS (αυτή τη στιγμή είναι 858 συνδυασμοί πίστας/αυτοκινήτου). Αυτό σημαίνει πρακτικά πως υπάρχει σταθερή βάση για όλους κι επιβραβεύεται πρώτα η συμμετοχή και κατόπιν η ταχύτητα, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην επίσημη παγκόσμια κατάταξη του LFS World -> S2 Hotlaps -> Ranks -> NUTTER.

Το handicap είναι η διαφορά του αναρτημένου χρόνου σας από τον καλύτερο αναρτημένο χρόνο του εκάστοτε combo, εκφρασμένη όμως σε ποσοστό επί τοις εκατό (άρα, το handicap του πρωτοπόρου στο κάθε combo είναι 0%). Εκφράζοντας το handicap σε ποσοστό και όχι σε απόλυτο χρόνο, εξασφαλίζουμε πιο δίκαια αποτελέσματα, μιας και σε απόλυτους χρόνους, μια διαφορά π.χ 1 sec έχει πολυ μικρότερη αξία σε μια μικρή πίστα από ότι σε μια πολύ μεγαλύτερη.
Στην συγκεντρωτική βαθμολογία τώρα, το άθροισμα των handicaps του κάθε οδηγού στο κάθε αναρτημένο combo του διαιρείται με το πλήθος αυτών μόνο των combos (και όχι με τα συνολικά 858 combos με το οποία διαιρείται το άθροισμα των βαθμών του). Αυτό διότι θέλουμε το handicap να εξαρτάται περισσότερο από την ποιοτική συμμετοχή των οδηγών και όχι την ποσοτική, άρα δεν θέλουμε να το μειώνουμε χρεώνοντάς του και combos στα οποία δεν έχει συμμετάσχει ο οδηγός.

Με λίγα λογια, οι βαθμοί επιβραβεύουν τη συμμετοχή και το handicap την ταχύτητα. Άρα βλέποντας τη Γενική Κατάταξη, είναι λάθος να συμπεράνετε πως όποιος έχει περισσότερους βαθμούς είναι και ταχύτερος οδηγός. Αν δείτε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να απέχει π.χ 3000 βαθμούς από τον δεύτερο αλλά το handicap του να είναι 12% έναντι 3% του δεύτερου, τότε έχετε έναν ισχυρό λόγο να θεωρήσετε πως ο δεύτερος οδηγός είτε είναι ταχύτερος και απλά έχει καταθέσει λιγότερα combos στο GVR UHC, είτε έχει καταθέσει χρόνους σε λιγότερο δημοφιλή combos.

Οδηγίες Χρήσης

Για να κατέθεσετε μια χρονομετρημένη σας επανάληψη στο GVR UHC, διαλέξτε μέσω της επιλογής Browse το spr αρχείο της επανάληψης από τον σκληρό σας δίσκο (φάκελος lfs\data\spr) και κατόπιν επιλέξτε Καταχώρηση. Το GVR UHC θα σας ενημερώσει αν ο χρόνος σας καταχωρήθηκε επιτυχώς ή αν παρουσιάστηκε σφάλμα. Το GVR UHC απορρίπτει αυτόματα χρόνους χειρότερους από τους ήδη καταχωρημένους (του ίδιου χρήστη, εννοείται), ενώ αντικαθιστά τους ήδη καταχωρημένους χρόνους όταν καταθέτετε βελτιωμένους. Για να επιστρέψετε στη κεντρική σελίδα του GVR UHC, χρησιμοποιήστε το κεντρικό μενού της σελίδας.

Για να δείτε την επιμέρους κατάταξη οποιουδήποτε συνδυασμού οδηγού/πίστας/αυτοκινήτου, διαλέξτε στη κεντρική σελίδα του GVR UHC τα επιθυμητά κριτήρια και κατόπιν επιλέξτε Προβολή (στον Firefox παρουσιάζεται πρόβλημα όταν σελίδα των αποτελεσμάτων είναι πολύ μεγάλη – από ένα σημείο και μετά οι πίνακες εμφανίζονται αστοίχιστοι και χωρίς περιγράμματα. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήστε κάποιον άλλον browser). Για να επιστρέψετε στη κεντρική σελίδα του GVR UHC, χρησιμοποιήστε το κεντρικό μενού της σελίδας.

Για να διαγράψετε έναν καταχωρημένο χρόνο σας, προβάλετε την επιμέρους κατάταξη του συνδυασμού πίστας/αυτοκινήτου και στην τελευταία στήλη του πίνακα επιλέξτε το Del που αντιστοιχεί στον χρόνο σας. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα ανοίξει θα σας ζητηθεί το s2 username σας και ο κωδικός με τον οποίον συνδέεστε στο φόρουμ της GVRteam. Για να επιστρέψετε στη κεντρική σελίδα του GVR UHC, χρησιμοποιήστε το κεντρικό μενού της σελίδας.

Για να δείτε την Γενική Κατάταξη (συγκεντρωτική βαθμολογία), επιλέξτε την σχετική επιλογή που αναβοσβήνει στη δεξιά μεριά της κεντρικής σελίδας.

Μπορείτε να ταξινομήσετε την Γενική Κατάταξη είτε βάσει βαθμών είτε βάσει handicap, επιλέγοντας τον τίτλο της αντίστοιχης στήλης του πίνακα (η αρίθμηση της κατάταξης αντιστοιχεί πάντα στους βαθμούς). Επίσης επιλέγοντας έναν οδηγό εμφανίζονται οι αναρτημένοι του χρόνοι σε ξεχωριστή σελίδα. Τέλος, επιλέγοντας τον χρόνο ενός οδηγού κατεβάζετε την επανάληψή του γύρου του. Για να επιστρέψετε στη κεντρική σελίδα του GVR UHC, χρησιμοποιήστε το κεντρικό μενού της σελίδας.

Για όσα μέλη του φόρουμ της GVRteam έχουν συμπληρώσει στο προφίλ τους το S2 username τους, η συγκεντρωτική τους GVR UHC βαθμολογία εμφανίζεται κάτω από το avatar τους, ακολουθούμενη σε παρένθεση από την θέση τους στη Γενική Κατάταξη, αριστερά από κάθε τους δημοσίευση.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: